vrijdag, 16 februari 2018 15:15

Het tekort aan ICT’ers op de Nederlandse arbeidsmarkt bestaat al sinds ik in 1992 startte als HR professional. Het is een structureel probleem. De paniek die af en toe de kop opsteekt, heeft kenmerken van een ritueel. En wij zeuren ook een beetje. Kijk eens wat er de afgelopen 25 jaar allemaal is (weg-) geautomatiseerd. In essentie gaat het om een tekort aan hardcore techneuten. Dat is een probleem dat bij wijze van spreken al zo oud is als de weg naar Rome. Het is een logisch gevolg van technologische voortuitgang.

Omscholing naar Business Analist

Universiteiten en hogescholen leiden meer techneuten op vanuit de jongeren, geslaagden leerlingen vwo, havo en mbo. De groep die niet-technisch geschoold is in het verleden, maar wel belangstelling heeft voor ICT. Dit is de groep waar de omscholing Business Analist op gericht is. Om twee redenen is dat een ‘logische keuze’:

  1. In elk beroep is ICT een element en er sluipt bovendien steeds meer ICT in. In alle beroepen is het van belang meer van ICT te weten.
  2. De communicatie tussen werkvloer (gebruikers) en hardcore techneuten is per definitie problematisch omdat men elkaar vaak niet begrijpt.

Voor een persoon die op dit moment niet-technisch (niet-ICT) geschoold is, is omscholing richting hardcore techniek een flinke stap. Voor velen is die stap te groot. De omscholing naar Business Analist verlaagt de drempel. Qua niveau is aannemelijk dat elke hbo/wo’er uit een ander domein met enige inspanning zo’n omscholing kan volbrengen. Zo kan de Business Analist een brugfunctie vervullen tussen werkvloer en de echte "techies".

Brandbrief over het functioneren van de arbeidsmarkt

Warm werkgeverschap

"Zij zoeken blijkbaar iemand."

Team versterken vraagt permanent aandacht. Geef dit elk kwartaal

Borg een 'positive candidate experience'

Een derde meer wijkverpleegkundigen erbij. Kan dat?

Drie tips als u recruiters inzet

Maak van werving & selectie een belangrijke zaak

Brief van personeelsmanager Mark Rutte

Waarom kandidaten vergelijken (niet) zinvol is

Contract getekend? Onboard for success

Meer risico managen dan talent benutten?

"Missers", het enige dat je moet uitsluiten.

Verander de sollicitatieprocedure. Het moet, u wilt het en het kan!

Zelfsturende teams. Een fopspeen?

Durft u uw medewerkers al in een vroeg stadium te betrekken bij een vacature?

Wonderen bestaan

Bij de handdruk weet u het al

Vijf randvoorwaarden voor een effectieve bijdrage van medewerkers bij W&S

Inzicht Erasmus Universiteit Rotterdam over big data en solliciteren

Inzicht Harvard University over eerste indruk