vrijdag, 16 februari 2018 15:15

Er zijn misschien te weinig IT'ers, maar er is wel IT-kennis!

Er zijn misschien te weinig IT'ers, maar er is wel IT-kennis! Photo by Vilmos Heim on Unsplash

Het tekort aan ICT’ers op de Nederlandse arbeidsmarkt bestaat al sinds ik in 1992 startte als HR professional. Het is een structureel probleem. De paniek die af en toe de kop opsteekt, heeft kenmerken van een ritueel. En wij zeuren ook een beetje. Kijk eens wat er de afgelopen 25 jaar allemaal is (weg-) geautomatiseerd. In essentie gaat het om een tekort aan hardcore techneuten. Dat is een probleem dat bij wijze van spreken al zo oud is als de weg naar Rome. Het is een logisch gevolg van technologische voortuitgang.

Omscholing naar Business Analist

Universiteiten en hogescholen leiden meer techneuten op vanuit de jongeren, geslaagden leerlingen vwo, havo en mbo. De groep die niet-technisch geschoold is in het verleden, maar wel belangstelling heeft voor ICT. Dit is de groep waar de omscholing Business Analist op gericht is. Om twee redenen is dat een ‘logische keuze’:

  1. In elk beroep is ICT een element en er sluipt bovendien steeds meer ICT in. In alle beroepen is het van belang meer van ICT te weten.
  2. De communicatie tussen werkvloer (gebruikers) en hardcore techneuten is per definitie problematisch omdat men elkaar vaak niet begrijpt.

Voor een persoon die op dit moment niet-technisch (niet-ICT) geschoold is, is omscholing richting hardcore techniek een flinke stap. Voor velen is die stap te groot. De omscholing naar Business Analist verlaagt de drempel. Qua niveau is aannemelijk dat elke hbo/wo’er uit een ander domein met enige inspanning zo’n omscholing kan volbrengen. Zo kan de Business Analist een brugfunctie vervullen tussen werkvloer en de echte "techies".