Werkwijze

Joost Seijsener van JBMW organisatieadvies helpt mbo en hbo bij het beter kwalificeren van meer mensen voor de arbeidsmarkt. Lees hieronder wat, voor wie, hoe en waarom.

 

Wat?
Het overbrengen van kennis, het trainen van vaardigheden, het organiseren van randvoorwaarden en tot stand brengen dat er 'geleverd' wordt.

 

Voor wie? 

  1. Functionarissen die binnen mbo en hbo bezig zijn met het vinden en binden van docenten mbo en hbo.
  2. Docenten die samen met o.a. hun studenten en werkgevers, gekwalificeerde mensen voor de arbeidsmarkt willen en moeten “leveren”.

 

Hoe?

Het verzorgen van een presentatie of lezing over

  • de vijf generieke fouten in sollicitatieprocessen en hoe deze te omzeilen
  • de samenhang tussen verschillende oorzaken die problemen op de arbeidsmarkt veroorzaken
  • over het samen "leveren" van meer en/of betere gekwalificeerde mensen voor de arbeidsmarkt.

Het tijdelijk vervullen van de rol van directeur of manager om te zorgen dat

  • docententeams kwantitatief en kwalitatief op peil komen
  • er meer of beter gekwalificeerde studenten worden "geleverd” voor de arbeidsmarkt.
     

Waarom 

Met hart en ziel vervulde ik - Joost Seijsener - jarenlang de rol van personeelsfunctionaris in uiteenlopende bedrijven en instellingen. Energieke mensen op de werkvloer die met toewijding hun vakmanschap inzetten, daarvoor deed ik het. Van meet af koos ik zorgvuldig de organisaties uit waarvoor ik werkte. Deed het er in mijn ogen toe dat de organisatie bestaat? Waarden als solidariteit (verzekeraar, zorg), duurzaamheid (natuureducatieve organisatie, openbaar vervoer), en rechtvaardigheid (taxatie voor belasting) spreken mij bijvoorbeeld nog steeds aan.

Het onderwijs heeft altijd mijn belangstelling gehad, zie ook mijn uitstapje naar de Lerarenopleiding toen ik studeerde aan de AMA. Studenten toonden en tonen zich blij met mijn betrokkenheid als docent. En zij waarderen mijn enthousiasme en – soms pas achteraf – mijn kritische blik op hun werkstukken als bijdragen aan de ontwikkeling van hen als vakman of -vrouw en als persoon.

Een docent staat onderaan in de hiërarchie binnen een mbo en hbo-instelling en heeft - anders dan de personeelsfunctionaris – geen (frequent) contact met de top. Dit was een louterende ervaring na 15 jaar gewerkt te hebben als personeelsfunctionaris. Het is te verklaren dat je vanuit de onderste laag in de hiërarchie niet letterlijk gehoord wordt aan de top, maar wenselijk noem ik dat niet. Overigens merkte ik ook dat de lijn met de top kort kan zijn. Daardoor kon ik als projectleider een bijdrage leveren aan 'professionele ruimte voor docenten'. Voor mij werd toen duidelijk dat binnen de huiidige kaders goed onderwijs tot stand gebracht kan worden.

In mijn bestuurlijke en leidinggevende rollen heb ik oor voor de werkvloer. Verder concentreer ik mij op zorgvuldige besluitvorming. Snelheid is soms vereist bij zorgvuldigheid. Meestal is er tijd om te kijken wat de gevolgen op de werkvloer zijn, bijvoorbeeld door experts op de werkvloer tijdig te raadplegen. Zelf zo goed mogelijk voorbeeld geven was en is een rode draad in mijn werkende leven. En ik lever nog steeds graag een bijdrage in organisaties die er in mijn ogen toe doen, zoals het mbo en hbo.

Tot 2019 waren mijn activiteiten voor arbeidsmarkt (personeelsfunctionaris) en kwalificatie (docent) van elkaar gescheiden. Door mijn ervaringen in bestuurlijke en leidinggevende rollen zie ik nu de kans deze te verbinden en versterken. Een verbeterd sollicitatieproces in mbo en hbo om tot betere samenstelling van teams van docenten te komen zodat zij beter in staat zijn meer en beter gekwalificeerde mensen voor de arbeidsmarkt te leveren. Een beter verhaal van deze docenten aan hun studenten over de arbeidsmarkt opdat zij op betere stage- en afstudeerplekken terecht komen tijdens de opleiding en beter werk na de opleiding.