E-book 'Mensen erbij, W&S 3.0'

Wat heeft dit e-book met het hbo te maken?

Dit e-book behandelt een oorzaak van een problematisch functionerende arbeidsmarkt, namelijk het sollicitatieproces. Er is nog een oorzaak voor problemen op de arbeidsmarkt: gebrek aan gekwalificeerde mensen..  

Het hbo draagt bij aan kwalificatie van de beroepsbevolking. Tal van gediplomeerde hbo'ers vinden niettemin moeizaam de werkplek waar zij echt uit de verf komen. Een ander sollicitatieproces kan dit direct oplossen.

Hoe beter het hbo, des te meer draagt het bij aan kwalifcatie van de beroepsbevolking. Voor onderwijskwaliteit in het hbo is samenwerking tussen docenten noodzakelijk. Randvoorwaarden voor effectieve samenwerking zijn oprechte en wederzijdse erkenning van deskundigheid en vertrouwen. Als een team van docenten versterking behoeft - door uitbreiding of vertrek van een docent - dan kan een ander sollicitatieproces direct bijdragen aan betere samenwerking.

 

Waarom schreef ik dit e-book?

In de periode 2015-2017 werkte ik samen met mijn oud-collega Ronald de Wit. Hij stimuleerde mij tot het schrijven het e-book. Hij leverde zelf met name inhoud in hoofdstuk 1 en daarom prijkt ook zijn naam op dit e-book. Gezien mijn achtergrond ligt het voor de hand dat ik personeelsaspecten soepel weet te koppelen aan organisatieproblemen. Vrijwel altijd moeten mensen met elkaar samenwerken en regelmatig schuurt dat. Soms blijft het beperkt tot ergernis, maar het komt zeker ook voor dat mensen elkaar min of meer de tent uit vechten. Het is daarom cruciaal dat teams goed samengesteld worden en daarmee ben je snel bij het thema 'de juiste man/vrouw op de juiste plek'. Als P&O-adviseur heb ik ervaren dat de bron van veel leed, het instroomproces blijkt te zijn. Werkgevers nemen de 'verkeerde mensen' aan. Werkzoekende starten in de 'verkeerde baan'. Ik ben ongeveer 25 jaar in de weer geweest om tot een zo goed mogelijk instroomproces te komen. In 2015 heb ik dit samengebracht tot een methodiek, de JBMW-aanpak┬«. Deze beproefde werkwijze is beschreven in het e-book.

 

Sollicitatie-ellende bij werkzoekenden is uiteindelijk slecht voor werkgevers

Vrijwel iedereen heeft sollicitatie-ervaring. Je herkent het vast. Geploeterd om een mooie brief te schrijven, niet uitgenodigd voor een gesprek. Leuk gesprek gehad, maar daarna nooit meer iets gehoord. Als je een leuke baan hebt gevonden, is dergelijke sollicitatie-ellende snel vergeten. Maar er zijn ook mensen die niet de baan vinden die zij wensen en afgestompt doorploeteren in de baan die zij niet willen (of helemaal geen werk vinden).

Op micro-niveau heeft de werkgever de macht op de arbeidsmarkt. Hij beslist of er een vacature wordt opengesteld. Hij beslist of hij daadwerkelijk iemand aanneemt en wie dat dan is. De behoefte van de werkgever op de arbeidsmarkt is eenvoudig te verwoorden: hij wil de beste man of vrouw aannemen voor zijn vacature! Hij wil zo min mogelijk risico lopen dat het een mislukking wordt.

Het is tegen het belang van een werkgever als personen die geschikt zijn voor zijn vacature, niet reageren omdat zij geen zin (moed) hebben te solliciteren.

 

Handvatten voor de werkgever om met zo min mogelijk moeite de beste medewerkers te vinden en binden

Het e-book 'Mensen erbij, werving & selectie 3.0'  is geschreven voor werkgevers. Het beschrijft vijf 'fouten' in het sollicitatieproces die veel werkgevers zullen herkennen.(1) Het is niet duidelijk of er iemand nodig is. (2) Het is niet duidelijk wie wordt gezocht? (3) Na enkele sollicitatiegesprekken moet gekozen worden terwijl na zo'n gesprek niet zo erg veel te zeggen valt over iemands geschiktheid.  (4) Het inwerken wordt tegen beter weten in verwaarloosd. (5) Na de start verliezen nieuwe medewerker en werkgever het echte contact. Iemand valt tegen of in de kortste tijd weer vertrokken.

Per 'fout' staan ook oplossingen beschreven. Deze zijn 'klein' en gemakkelijk door te voeren en bieden vlot resultaat. Zo is een oplossing wezenlijke informatie aan potentieel belangstellende personen beschikbaar te stellen om de drempel tot solliciteren zo laag mogelijk te maken. Een andere oplossing is om intuitie die een rol speelt bij de eerste indruk, in te zetten voor het lezen van brief of cv om overbodige sollicitatiegesprekken te voorkomen. Een oplossing is dat de nieuwe medewerker zijn eigen inwerkplan maakt in plaats van dat de werkgever dit doet.

Elke werkgever kan de beschreven oplossingen beproeven. Klik hier voor een kosteloos exemplaar van het e-book "Mensen erbij, W&S 3.0

 

Het belangrijkste instrument voor werkgevers op de arbeidsmarkt: de sollicitatieprocedure.

Er zijn drie oorzaken van problemen op de arbeidsmarkt. Tegen een tekort aan gekwalifceerde krachten (oorzaak 1) kan een individuele werkgever vaak niet zoveel uitrichten. Ook het stelsel van sociale zekerheid (oorzaak 2) ligt buiten de invloedssfeer van de werkgever. Het ligt wel binnen het bereik van een werkgever het sollicitatieproces te verbeteren. Een extra reden om het e-book 'Mensen erbij, W&S 3.0' te raadplegen.