Over JBMW

Joost Seijsener

Joost Seijsener (1969) studeerde in 1992 af bij de Academie Mens Arbeid te Deventer en vervolgens in 1996 bij de Universiteit Utrecht als doctorandus Algemene Sociale Wetenschappen. In de periode 1992 - 2004 vervulde hij in loondienst P&O functies in private en publieke organisaties. hij startte JBMW organisatieadvies in 2004. Op interimbasis vervulde hij vanuit JMBW tal van interim (P&O) functies. Al zijn ervaring in P&O is samen gekomen in de JBMW-aanpak. Daarvoor deed hij praktijkgericht onderzoek.

Hij werkt sinds 2006 tevens freelance als docent in mbo en hbo voor ongeveer een dag in de week. Hij doceert o.a. het vak onderzoeksvaardigheden (inclusief statistiek en SPSS). Hij begeleidt vanuit de opleiding studenten op stage en met afstuderen.Joost werkte o.a. van 2008 - 2013 bij de opleiding Business Management van de Hogeschool Utrecht (HU). Voor referenties zie LinkedIn

In de eerste helft van 2018 begeleidt hij enkele stagiaires en afstudeerders bij de opleiding Business IT Management. Hij begeleidt een groep studenten uit jaar 3 van de HU opleiding Human Resource Management met praktijkopdrachten. Ook doceert hij onderzoeksvaardigheden bij drie hbo-opleidingen van het Eurocollege te Amsterdam.