Over JBMW

Joost Seijsener

Joost Seijsener (1969) studeerde in 1992 af bij de Academie Mens Arbeid te Deventer en vervolgens in 1996 bij de Universiteit Utrecht als doctorandus Algemene Sociale Wetenschappen. In de periode 1992 - 2004 vervulde hij in loondienst P&O functies in private en publieke organisaties. Hij startte JBMW organisatieadvies in 2004. Op interimbasis vervulde hij tal van interim P&O-functies. Sinds 2017 wordt hij ingehuurd als (interim)directeur-bestuurder. Voor ontwikkeling van de JBMW-aanpak deed hij praktijkgericht onderzoek

Joost werkt sinds 2006 op freelance-basis als docent in het hbo voor ongeveer een dag in de week. Hij doceert het vak onderzoeksvaardigheden en hij begeleidt studenten op stage en tijdens hun afstuderen.Joost werkte o.a. van 2008 - 2013 bij de opleiding Business Management van de Hogeschool Utrecht (HU). Voor referenties zie LinkedIn

Het studiejaar 2018-2019 begeleidt hij enkele stagiaires en afstudeerders bij de HU opleiding Business IT Management. Hij begeleidt een groep studenten uit jaar 3 van de HU opleiding Human Resource Management met praktijkopdrachten en afstudeerders in jaar 4. Joost is vermeld in het CRKBO-register.