Over JBMW

Joost Seijsener

Joost Seijsener (1969) studeerde in 1992 af bij de Academie Mens Arbeid te Deventer en vervolgens in 1996 bij de Universiteit Utrecht als doctorandus Algemene Sociale Wetenschappen. In de periode 1992 - 2004 vervulde hij in loondienst P&O functies in private en publieke organisaties.

Hij startte JBMW organisatieadvies in 2004. Op interimbasis vervulde hij tal van P&O-functies en was projectleider kwaliteitszorg, studiesucces en zelfsturing.Voor ontwikkeling van de JBMW-aanpak deed hij praktijkgericht onderzoek. In de periode 2017-2018 was hij bestuurder en waarnemend directeur bij Stichting Focus. Joost is lid van de Ooa.

Sinds 2006 werkt Joost ongeveer een dag per week als(freelance) docent in het hbo. Het studiejaar 2018-2019 begeleidt hij enkele stagiaires en afstudeerders bij de HU opleiding Business IT Management. Hij begeleidt een groep studenten uit jaar 3 van de HU opleiding Human Resource Management met praktijkopdrachten en afstudeerders in jaar 4. Joost is vermeld in het CRKBO-register.

Voor referenties zie LinkedIn.