Sollicitanten

Hebt u (ongewild) affiniteit met ICT? Versterk uw arbeidsmarktpositie als hoogopgeleide. Lees hoofdstuk 5 van het e-book "Mensen erbij, W&S 3.0"

omscholing business analist nieuw perspectiefIn vrijwel alle beroepen hebben mensen te maken met ICT. Vele hoger opgeleiden hebben zich werkende weg vertrouwd gemaakt met ICT, maar missen de basis die gewild is op de arbeidsmarkt, nu en in de toekomst. Hogeschool Utrecht (HU) heeft een bijzonder (om-)scholingstraject voor hbo- en wo-geschoolden die - vrijwillig of noodgedwongen - toe zijn aan een nieuwe stap in hun loopbaan. U hoeft geen 'nerd' of technisch geschoold te zijn om gekoppeld te kunnen worden aan een werkgever die gekwalificeerde krachten zoekt voor de functie van Business Analist. Het is van groter belang dat u past bij de nieuwe werkgever en dat u gemotiveerd bent voor een intensief leer-werktraject van 1 jaar.

 

 

JBMW organisatieadvies helpt HU door kandidaten die belangstelling hebben voor deze omscholing te matchen met werkgevers. Voor succesvolle matching is het van belang dat kandidaten enigszins bekend zijn met de JBMW-aanpak. Vraag het e-book 'Mensen erbij, W&S 3.0' aan en vermeld bij 'functie' dat u belangstelling hebt voor 'ICT omscholing'. JBMW organisatieadvies match't werkgevers en kandidaten met behulp van het zogeheten doorleefde profiel. Werkgevers maken zo'n profiel. JBMW stuurt dit door aan kandidaten die zich dan een eerste indruk kunnen vormen van deze werkgever. Is deze positief wat de kandidaten betreft, dan melden zij zich bij deze werkgever met videoselfie en cv. Hebben ook de selecteurs bij de werkgever een positieve indruk, dan volgt een gesprek. Kandidaat en werkgever hebben daarover rechtstreeks contact.

Zoals u in het e-book kunt lezen, is succes bij matching van vele factoren afhankelijk. Hoewel JBMW succes boekt met het matchen, kan niet voldoende benadrukt worden dat de kandidaat zelf zeer actief op zoek moet naar een geschikte werkgever om daadwerkelijk aan de omscholing te kunnen starten. Het e-book geeft hiervoor allerlei handvatten.Tijdens de voorlichtingsbijeenkomst over de omscholing kunnen kandidaten vragen stellen over het matchingsproces.

 

Zoekt u (beter) werk? Lees hoofdstuk 5 van het e-book "Mensen erbij, W&S 3.0"

Joost Seijsener heeft bij tal van werkgevers ervaring met vacatures, werving en behoud van medewerkers. Hij helpt werkgevers om het solliciteren te verbeteren. Als geen ander weet hij welke problemen werkgevers hebben in dit sollicitatieproces en wat u als werkzoekende kunt doen om uw kansen te vergroten.Joost Seijsener verzorgt lezingen en workshops over dit onderwerp voor groepen werknemers / sollicitanten op verzoek van werkgevers, UWV, gemeenten, sollicitatieclubs, etc. Neem contact op om mogelijkheden te verkennen.

 

Photo by KiVEN Zhao on Unsplash