Van 8.800 wijkverpleegkundigen nu, naar ruim 12.000 over twee jaar? Kan dat?

De beroepsvereniging van verpleegkundigen en verzorgenden (V&VN) maant de politiek tot actie, aldus de Volkskrant op 10 februari jl. Er werd genoemd dat er nu 8.800 wijkverpleegkundigen werkzaam zijn, die veelal in deeltijd werken. Door het beleid ouderen langer thuis te laten wonen zal een toenemend aantal tachtig plussers een beroep doen op de wijkverpleging. Becijferd is dat er in 2019 ruim 12.000 wijkverpleegkundigen nodig zijn.

Ruim drieduizend extra wijkverpleegkundigen binnen twee jaar, terwijl er nu al honderden vacatures langdurig open staan. Ziet u dit voor u? En wist u dat jongeren die willen gaan werken als wijkverpleegkundige, nu soms niet kunnen starten met een opleiding? Naar verluid lukt het de sector niet voldoende stageplekken te organiseren.

Deze situatie vraagt niet alleen inzet van de politiek. Sectorbreed is creativiteit geboden. Hoe kunt u dit binnen uw eigen organisatie mobiliseren? Drie tips, waarvan de laatste misschien wel de belangrijkste is.

Tip 1
Zorg dat uw huidige medewerkers het goed hebben met elkaar en de cliënten. Overvraag uw medewerkers niet. Wat maakt uw medewerkers loyaal aan uw organisatie? Welke obstakels moeten weggenomen? Ga hiervoor.

Tip 2
Vind de benodigde middelen voor tip 1 door te stoppen met schijnoplossingen. Hoeveel betaalt uw organisatie aan marges van (uitzend-)bureaus? Staat dit in verhouding tot de toegevoegde waarde van de arbeidskracht die zij “leveren”? Een nieuwe werkenbij-site lanceren of een geavanceerd recruitmentsysteem implementeren, gaat dit nu echt helpen om de lange lijst vacatures in te vullen?

Tip 3
Voer tip 1 en 2 uit met de professionals in de zorg. Leer hen zelf de personele bezetting op sterkte te brengen en te houden. Dit gaat niet vanzelf omdat de zorg bureaucratische trekken heeft en zorgprofessionals zich daaraan aanpassen.

U kunt ons inschakelen om uw zorgprofessionals dit te leren, maar u kunt zelf ook veel doen. In onze cursusdag maken wij u vertrouwd met de principes van de JBMW-aanpak. En wij reiken u de praktische hulpmiddelen aan zodat u direct stappen kunt zetten. Klik hier voor meer informatie en aanmelding.