Wij zijn krap twee weken onderweg met president Trump. In de aanloop van zijn inaugruatie vroeg ik mij af in hoeverre het kiezen van de president van de Verenigde Staten te vergelijken is met onze huis-tuin-en-keuken sollicitatieprocedures? Een overeenkomst is de aanwezigheid van een sollicitatiecommissie en ‘stakeholders’. Ik moet toegeven respectievelijk 231 miljoen stemgerechtigden in de commissie en 7 miljard ‘stakeholders’, dat maakt het groot. Trump is net beginnen met ‘onboarding’. De periode tussen het sluiten van het contract (verkiezingsdag) en de feitelijke start (inauguratie) verloopt bij u vermoedelijk geruislozer. Of Trump een goede president zal zijn, dat zal moeten blijken. Daarin wijkt het dan objectief gezien weer niet af van uw werving, hoewel u vermoedelijk minder gewaagde keuzes maakt.


Leidt democratie tot de beste president? Leidt inspraak van medewerkers tot de beste kandidaat in uw huis-tuin-en-keuken procedure? Het antwoord hangt af van wie u het vraagt. Bij het vervullen van een vacature gaat het voor mij om effectiviteit. Medewerkers betrekken dat doe ik, omdat deze medewerkers gaan of moeten bijdragen aan het succes van de nieuwe kracht. “Human resources” worden werkelijk hulpbronnen voor uw huidige medewerkers als zij denken dat dit voor hen de beste collega is. Uw klant heeft mogelijk een volstrekt ander oordeel wie de beste is. Solide keuzes voor succes maakt u in een vroeg stadium.

Medewerkers serieus laten meedenken, is kortom verstandige bedrijfsvoering. De vraag is, durft u uw medewerkers in een vroegtijdig stadium te betrekken bij de sollicitatieprocedure. Wilt u zich laten inspireren hoe dit op een goede manier te doen? Neem contact op voor de mogelijkheden of kijk in de agenda voor de eerstvolgende informatiebijeenkomst.