Werkgevers hoeven tot 2018 niet te vrezen voor boetes bij de inhuur van zzp’ers, zo berichtte staatssecretaris Wiebes vrijdag 18 november 2016. De op 1 mei 2016 ingevoerde wet Deregulering beoordeling arbeidsrelaties (DBA) is bedoeld om schijnzelfstandigen te onderscheiden van de echte ondernemers. Een onbedoeld gevolg is dat werkgevers massaal hun zzp’er niet meer durven in te huren.

“Afwentelen van risico” is het sleutelwoord bij wetgeving op het gebied van sociale zekerheid. Medewerkers in dienst nemen, werd geleidelijk het risico voor werkgevers en zzp’ers. De wet DBA past in een patroon om een betaalbare verzorgingsstaat in stand te houden op het fundament uit de vorige eeuw: werknemers in loondienst bij een werkgever.

Wordt het functioneren van de arbeidsmarkt een issue bij de komende Tweede Kamer-verkiezingen? En hoe groot is de kans op een fundamentele herijking van het beleid door het nieuwe kabinet? Wat mij betreft zou de formatie mogen gaan over de vraag waarom sociale zekerheid via het werk geregeld wordt. Waarom regelen wij het – niet te dragen – verlies van inkomen bij ziekte niet via de zorg? En waarom gaat het verlies van inkomen bij werkloosheid niet langs de lijn van het zogeheten levenslang leren (onderwijs)? Waarom zouden burgers van Nederland hun sociale zekerheid toevertrouwen aan bedrijven die over een paar jaar misschien niet meer bestaan? Wat zou er gebeuren als alle moeite die bedrijven en instellingen nu steken in risico’s vermijden, gaan steken in het benutten van talent bij jong en oud, gezond en iets minder gezond, etc.

U hoeft er als werkgever niet op te wachten natuurlijk om talent te benutten. Er valt nu al veel te winnen zowel qua opbrengsten (meer succes met de instroom) als qua kosten (minder tijd en geld).

Wij merken dat het gesprek over de kwaliteit van uw werving & selectie het beste verloopt als feiten en meningen van stakeholders in uw organisatie op een rij staan. Dat doen wij graag voor u. Neem contact op voor de mogelijkheden of kijk in de agenda.