Over JBMW

Vernieuwing

De strategie van JBMW is vernieuwing van het sollicitatieproces te promoten door kennis over te dragen aan werkgevers, (latent) werkzoekenden en het beroepsonderwijs. Hiervoor deed JBMW praktijkgericht onderzoek.

Veelgestelde vragen

Wij zien drie hoofdoorzaken voor problemen in het ‘matchen’ van vraag en aanbod op de arbeidsmarkt. Naast het eeuwige gebrek aan gekwalificeerde krachten en ons stelsel van sociale zekerheid is dit het sollicitatieproces, zoals wij dat nu kennen met (online) advertentieteksten, cv’s en sollicitatiegesprekken. Dit proces verloopt verre van optimaal. Werkgevers zoeken regelmatig tevergeefs naar medewerkers. Ook werkzoekenden die goed gekwalificeerd zijn, vinden soms geen werk. Aangezien een individuele werkgever geen invloed uit kan oefenen op het aanbod van gekwalificeerde krachten en het stelsel van sociale zekerheid, is het optimaliseren van het sollicitatieproces het enige dat in het bereik van een werkgever ligt.

In de JBMW-aanpak wordt losgelaten dat een sollicitant ‘(on)geschikt verklaard moet worden op basis van diens cv. Het begint er mee dat de personen die met de sollicitant gaan samenwerken, een ‘klik’ ervaren. Daarna inventariseren en wegen sollicitant en selecteurs kansen en risico’s zonder de pretentie het succes te kunnen voorspellen. Sollicitanten en selecteurs zijn allemaal mensen.

Werkgevers zijn gewend aan het sollicitatieproces met (online) advertentie, cv en sollicitatiegesprek. En waarom zou je dit veranderen als er geen duidelijk beter alternatief is? Werkgevers zijn er tevens aan gewend geraakt dat het sollicitatieproces regelmatig tot onbevredigende resultaten leidt.

Kandidaten, daar waar nu geen kandidaten zijn. Minder personen die tegenvallen of al snel weer zijn vertrokken. De JBMW-aanpak helpt werkgevers geen onnodige risico’s te lopen, niet meer middelen in te zetten dan nodig. En het helpt bij het tot stand brengen van een divers medewerkersbestand.

Gratis betekent dat u niet hoeft te betalen om de instructie per mail te ontvangen. Er is een instructie geschreven die is opgenomen in het gratis verkrijgbare e-book ‘Mensen erbij, werving & selectie 3.0’. Werkgevers kunnen aan de hand van deze instructie hun sollicitatieproces zelfstandig vernieuwen. Praktische vragen kunnen werkgevers per mail stellen aan JBMW. Deze antwoorden zijn ook kosteloos voor de werkgever. De missie van JBMW organisatieadvies is om de JBMW-aanpak de nieuwe standaard van solliciteren in Nederland te maken.

Zij hebben er veel baat bij als alle werkgevers deze aanpak gebruiken. Voor vele werkzoekenden is de huidige sollicitatiepraktijk een ramp. Bij de meeste vacatures heeft de werkzoekende geen idee wie de werkgever echt zoekt en of diens reactie welkom is. Zelfs voor personen die veelgevraagd zijn, is de huidige sollicitatiepraktijk niet optimaal omdat er meestal een reeks gesprekken nodig is voordat duidelijk is of de werkgever kan bieden wat de persoon zoekt.

Het is belangrijk dat studenten weten hoe het sollicitatieproces in de praktijk verloopt. Zij kunnen daar hun voordeel mee doen bij het vinden van een stageplek en bij hun start op de arbeidsmarkt als zij hun diploma hebben.

Nee. Iedereen die bekend is met het traditionele sollicitatieproces, kan de aangereikte inzichten zo toepassen. Het wordt soms moeilijk door de macht van de gewoonte. Wij zijn met elkaar erg gewend aan de advertentietekst maken, het cv bekijken en het sollicitatiegesprek voeren. Het voelt soms onwennig om het anders te doen.  Soms moet je even puzzelen hoe sommige onderdelen te organiseren. Bedenk dat je voor praktische vragen gewoon kunt mailen of bellen met JBMW organisatieadvies. Dit is gratis.

Voor de specifieke expertise van Joost Seijsener om ‘onvindbare kandidaten’ te vinden en binden. Soms verzorgt Joost een webinar voor alle leidinggevende. Soms is er (online) begeleiding op maat. Altijd met een duidelijke offerte.

Dit e-book is onder andere besteld door:

&samhoud 

Accountants + Adviesgroep Los 

Acto Informatisering 

Bakkerij Fuite 

Dr. Oetker 

Fiege Zaandam

Fletcher Hotel Amersfoort

Focus

Fugro 

Helpgewoon

Hotel Emmeloord 

HR Avatar 

Instituut Mentoris 

KGS Diamond 

MediQuest 

Nederlandse Brandwonden Stichting 

Pokon Naturado BV 

Prominent 

Pro Senectute te Doorn

QuoVadis NL 

Remia 

Scouting Nederland 

Ska Kinderopvang 

Stedin 

Stichting Focus 

Terberg benschop 

Tog Nederland 

Trendiy 

Ziekenhuis Rivierenland Tiel